Nyheter

Förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen

Regeringen har föreslagit förlängningar av de åtgärder inom socialförsäkringen som gjorts med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning...

Förlängning av kompensation till arbetsgivare för sjuklön

Regeringen har förslagit att den kompensation som företag kan få för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala ska förlängas. Förslaget...

YH-flex växer med nya utbildare inom skogen

Till hösten fortsätter försöksverksamheten med YH-flex. Inom den skogliga delen har både Dille gård och Ljusdal fått platser. Tanken med YH-flex...

DEBATT: "Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen"

Arbetslösheten ökar kraftigt, samtidigt misslyckas många rekryteringsförsök. Komvux kan fylla en avgörande roll på dagens arbetsmarknad, men...

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga även över sommaren

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som kommer...

Ny checklista för trädgårdsanläggning

Gröna arbetsgivare har, tillsammans med Kommunal, tagit fram en checklista för skyddsrond för verksamheter inom trädgårdsanläggning och skötsel...

Fullt korttidsstöd juni ut

Riksdagen har beslutat att den högre nivån för stöd vid korttidsarbete förlängs hela perioden. Det innebär att staten står för 75 procent av...

Kommentar till Riksrevisionens granskning av hur staten säkerställer veterinär service

Gröna arbetsgivare och Svensk Djursjukvård är positiva till den rapport Riksrevisionen presenterade den 18 mars. Rapporten belyser de problem...

Ansökan om stöd för korttidsarbete öppnar 29 mars

Förlängningen av korttidsarbete för 2021 regleras i en ny tillfällig lag. Det innebär att det i praktiken är ett nytt stöd som måste sökas. Ansökan...

Sänkt kostnad för Avtalspension SAF-LO under 2021

Precis som föregående år får arbetsgivarna även under 2021 en rabatt på premien (priset) för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO...

Gröna jobb är säkra i pandemin

Mellan den 1 februari och 8 mars har drygt 3000 personer i Sverige varslats om uppsägning. Inom Jordbruk, skogsbruk och fiske är siffran nio...

Debatt: Ompröva urvalsreglerna för komvux och yrkesvux

Vi uppmanar utbildningsministern att ompröva beslutet om urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. Möjligheten till yrkesväxling och livslångt...

Elev i skogsmaskin på APL

Fler elever söker sig till naturbruksprogrammet

Höstens preliminära ansökningssiffror till naturbruksskolorna har kommit in. På flera skolor som Gröna arbetsgivare har varit i kontakt med ser...

Nytt Lantbrukstjänstemannaavtal tecknat med Unionen

Ett nytt Lantbrukstjänstemannaavtal mellan Unionen och Gröna arbetsgivare är nu tecknat. Avtalet har en löptid på 27 månader och gäller från...

Foto: Erik Mclean

Information om självkarantän 7 dagar efter inresa för utländsk arbetskraft

FHM har kommit med nya rekommendationer om att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, utöver det obligatoriska testet innan inresa...

Information om självkarantän 7 dagar efter utlandsresa

FHM har kommit med nya rekommendationer att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter...

Nedstängningsstödet förstärks

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att nedstängningsstödet kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte...

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

I en promemoria som Finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet...

Förlängning av slopad förmånsbeskattning

Regeringen tillsammans med Liberalerna och centerpartiet föreslår att skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen...

Omställningsstödet förlängs över mars och april

Regeringen föreslår att även förlänga omställningsstödet över månaderna mars och april. Fortsatt gäller att omsättningstappet ska uppgå till...

1 2 3 4 5 Nästa