Nyheter

Polisen uppmanar till uppmärksamhet vid anlitande av bemanningsföretag

Propofol åter tillgängligt för djursjukvården

Under våren har behoven av Propofol till vården av covid-19-patienter gjort att djursjukvården uppmanats att vara återhållsamma med användandet...

Djursjukvård: Personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket

För att säkra tillgången inom hälso- och sjukvården har Arbetsmiljöverket tagit fram en bedömningsprocess för att tillfälligt tillåta tillverkning...

Corona – återgång till arbetsplatsen

Nu börjar de flesta företag som helt eller delvis tillämpat distansarbete, eller på andra sätt anpassat sin verksamhet, under pandemin planera...

Nu kan företag söka omställningsstöd

Det stödpaket som riksdagen röstade igenom den 17 juni är nu tillgängligt att söka. Stödet kan sökas av företag vars omsättning minskat med mer...

Satsning för ett säkert lantbruk

Satsningen ”Är du säker?” som Gröna arbetsgivare, tillsammans med Prevent och Kommunal, tagit fram syftar till att skapa ett säkrare lantbruk...

Utredning: elevers önskemål och arbetsmarknadens behov ska styra

Regeringens utredare Lars Stjernqvist har lämnat över utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola. I den föreslås...

Hur hanteras nationaldagen i år?

Här hittar du information om hur nationaldagen hanteras i det kollektivavtal som berör dina anställa. Ladda ner vår sammanställning där samtliga...

Regeringen bekräftar: Skogsarbetare släpps in

Regeringen har genom Justitiedepartementet meddelat att det kommer göras ändringar i det tillfälliga inreseförbudet. Ett mycket positivt besked...

LAS-utredning överlämnad till regeringen

Den 1 juni överlämnade utredningen avseende en moderniserad arbetsrätt över sitt betänkande till regeringen. Utredningen ska nu skickas ut på...

Avstämning av korttidsarbete

Nu finns information om hur man ska gå till väga när det gäller avstämningen av korttidsarbete. Tre månader efter att ansökan om korttidsarbete...

Förlängning av kollektivavtal och korttidsarbete upp till 80 procent

Gröna arbetsgivare har nu enats med samtliga fackliga motparter om att förlänga kollektivavtalens giltighetstid. Avtal för att kunna tillämpa...

Gröna arbetsgivare välkomnar regeringens översyn av inreseförbudet

Under onsdagen uttalade sig finansmarknadsminister Per Bolund om att regeringen ska göra en skyndsam översyn av inreseförbudet. Det man ska se...

Ändringar i reglerna för semester vid korttidsarbete

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Tillväxtverket har nu efter en analys gjort...

Inreseförbudet förlängs en månad

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Inreseförbudet förändras inte från hur...

Jordbruksverket uppmanar: Anestesi ska prioriteras för akut djursjukvård

Jordbruksverket har tidigare uppmanat till återhållsamhet i förskrivningen av läkemedel som är kritiska för humanvården med anledning av covid-19...

Januaripartierna förlänger stödåtgärder

Flera av de stöd som regeringen och januaripartierna presenterat gällande sjuklöner och A-kassa förlängs och förstärks. Bland annat kommer den...

Förlängning av kollektivavtal som inte är del av Industriavtalet

Gröna arbetsgivare, Kommunal och Unionen har enats om att förlänga kollektivavtalens giltighetstid enligt nedan.

Nytt stöd till företagen baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ett förslag på stöd som baseras på hur mycket ett företag har tappat i omsättning under...

Begränsa användningen av propofol till djur

Sjukvården har nyligen meddelat att de befarar brist på bland annat anestesiläkemedel med propofol. Läkemedelsverket och Jordbruksverket uppmanar...

1 2 3 4 5 Nästa