Nyheter

Ergonomihjälpen

Under gångna veckor har många av våra medlemsföretag inspekterats av Arbetsmiljöverket gällande belastningsergonomi. På Prevents sida Ergonomihjälpen...

EU:s ministerråd har enats om CAP-kompromiss

EU:s jordbruksministrar har under veckan kommit överens om en reform av den framtida europeiska jordbrukspolitiken, CAP. Enligt ministerrådet...

Gröna arbetsgivare accepterar OpO:s hemställan

På tisdagen har arbetsgivarna inom industrin svarat på den hemställan som de opartiska ordförandena (OpO) överlämnade under måndagen. Hemställan...

LO-styrelsen säger nej till partslösning om omställning och trygghet på arbetsmarknaden

Efter intensiva förhandlingar har LO valt att förkasta förslaget till partslösning med Svenskt Näringsliv och PTK avseende LAS och omställning...

LO, PTK och Svenskt Näringsliv återupptar förhandlingar

Förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv kommer att återupptas. Förhandlingarna kommer...

Gröna arbetsgivare tackar ja till Opartiska Ordförandenas skiss

I Avtal20:s återupptagna förhandlingar har Opartiska Ordförandena (OpO) lämnat ett förslag om en avtalsperiod på 29 månader, med en möjlighet...

Undantag gällande pannor i kategori 2

Den 1 december börjar nya regler gälla kring certifiering av pannoperatörer och besiktning av pannor i öppna system. Här förklaras det du behöver...

Nu drar avtalsrörelsen igång – igen!

Den 1 oktober återupptogs förhandlingarna om nya kollektivavtal inom skogen på Gröna arbetsgivare. På grund av Corona-pandemin förlängdes kollektivavtalen...

Ingen överenskommelse om LAS

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS med mera. ”Vi beklagar det. Det har funnits många konkreta...

Regeringsförslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga och första anställda

Regeringen har lagt förslag på sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19-23 år och vill permanenta och utöka den sänkning av arbetsgivaravgiften...

Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsergonomi

Under vecka 41 och 42 kommer Arbetsmiljöverket genomföra 1350 inspektioner gällande belastningsergonomi. Några av våra branscher kommer att bli...

Reformer för 100 miljarder i regeringens budgetproposition

Måndagen den 21 september presenterade Magdalena Andersson (S) budgetpropositionen för 2021 som bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna...

Debatt: Fackens bud om 3 procent är inte ansvarsfullt

Facken inom industrin har i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan uttryckt att man håller fast vid kravet från i vintras om 3 procents...

Stöd för arbetsmiljöutbildning

En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och...

Förlängning av tillfälliga åtgärder vid sjukdom och vab

Regeringen har lagt förslag om att förlänga de tillfälliga åtgärderna som gäller vid sjukdom och vab som infördes under våren när Corona-pandemin...

Regeringen föreslår förlängt omställningsstöd

Efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna har regeringen lagt på förslag att det omställningsstöd som baseras på omsättningsminskning...

Gröna arbetsgivare motsätter sig direktiv om minimilöner

EU-kommissionen bereder just nu frågan om direktiv för minimilöner. Arbetsmarknadens parter konsulteras genom de europeiska samarbetsorganisationerna...

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning...

En moderniserad arbetsrätt

Förhandlingar eller lagstiftning?

Ämnesbetyg istället för kursbetyg

I en ny statlig utredning föreslås ämnesbetyg i stället för kursbetyg i gymnasiet, tydligare kriterier för de olika betygen samt större möjligheter...

1 2 3 4 5 Nästa