Nyheter

Sveriges Hamnar varslar Svenska Hamnarbetarförbundet om stridsåtgärder

Svenska Hamnarbetarförbundet fortsätter att vidta stridsåtgärder i form av upprepade punktstrejker, som orsakar stora ekonomiska kostnader. Sveriges...

Vägen till säker arbetsmiljö!

Som en del av arbetsmiljökampanjen Säkert 2019! bjuder Gröna arbetsgivare in till arbetsmiljödagar under året för Lantbrukssektionen.

Välkommen till lanseringen av initiativet Schysst stall!

Alla har rätt att känna sig trygga i stallet. Kom och lyssna på Ellen Landberg – expert, föreläsare och utbildare – som berättar hur vi tillsammans...

Hamnarbetarna avfärdar medlarbud – avser att trappa upp konflikten

I helgen meddelade Sveriges Hamnar att de drar tillbaka alla lockout-varsel efter ett nytt medlarbud. den 13 februari. Under måndagen, den 18...

Positiv trend för naturbruksprogrammet

Statistiken har under flera år visat negativa siffror för ansökningar till naturbruksprogrammet, men sedan ett par år tillbaka har trenden vänt...

Remissvar: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid SLU (N2016/05317/SK)

Gröna arbetsgivare har tagit del av promemorian avseende omfattning och examensmål och vill framföra följande synpunkter.

Bättre arbetsmiljöutbildning finns nu som webbutbildning

Prevent lanserar nu grundutbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö i en digital version. Utbildningen kallas eBAM, och består av 13 avsnitt som innehåller...

Vad händer om anställda inte kan ta sig till jobbet p.g.a. snöstorm?

I helgen drog snöoväder in över delar av Sverige och ställde till stora problem. Vad gäller när bilen är begravd under drivor av snö, kollektivtrafiken...

Positiva besked om gröna yrkesutbildningar

Tidigare i veckan presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första...

Ett handslag i facklig förhandling

Remissvar: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Gröna arbetsgivare har tagit del av Departementspromemorian "Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid räffstvister" (Ds...

Nya varsel drabbar hamnarna

Hamnarbetarförbundet trappar upp konflikten med nya varsel. Sveriges Hamnar svarar med spegel- och konsekvenslockout.

Gröna arbetsgivare kommenterar hamnkonflikten

Medlarna i hamnkonflikten lämnade igår en hemställan med innebörden att parterna föreslogs teckna ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar accepterade...

Sveriges hamnar lockoutar Hamnarbetarförbundet

Sveriges Hamnar varslar om lockout som svar på Hamnarbetarförbundets 25 konfliktvarsel de senaste dagarna. Gröna arbetsgivares medlemsföretag...

En arbetsgivarinriktad regeringsförklaring

Gröna arbetsgivare är positiva till den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfven lämnade idag i riksdagen. En regeringsförklaring...

Privat färd ingen arbetsskada - avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen

Ett olycksfall som inträffar på lunchen på den normala färdvägen till och från arbetet är inte en arbetsskada om syftet med färden varit av privat...

Snart öppnar Medlemsuppgift 2019

Den 15 januari öppnar www.medlemsuppgift.se för alla våra medlemmar. Här loggar ni in och rapporterar era lönesummor och antal anställda från...

"Din röst som medlem är oerhört viktig”

Nominering och val för lantbruk, golf och trädgårdsanläggning under hösten och våren 18/19.

Industrin tar matchen tackar för sex fina år!

Industrin tar matchen har varit viktig för att förändra allmänhetens attityder till att bli mer positiva till industrin. Nu avslutas initiativet...

Finns branschkunskap på Arbetsmiljöverket?

Vi har med förfäran iakttagit Arbetsmiljöverkets agerande de senaste åren. Vi har påpekat bristen på förståelse för de gröna näringarna vid ett...

Glöm inte att nominera till Lantbrukssektionen

Var med och påverka vårt framtida arbete och inriktning genom möjligheten att nominera till fullmäktige för lantbrukssektionen.

1 2 3 4 5 Nästa