Nyheter

Nya regler för arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

1 januari 2021 började de nya reglerna avseende arbetsplatsens utformning att gälla. Föreskrifterna ersätter nuvarande föreskrifter med samma...

Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur får kritik

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på en ny regelstruktur för sina föreskrifter som kommer att beröra alla verksamheter i Sverige...

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19 lagen, även kallad ”pandemilagen”, ikraft. Lagen ger regeringen behörighet att införa särskilda...

Omställningsstödet förstärks för små företag

Med anledning av de hårdare restriktioner som införts har Regeringen valt att förstärka omställningsstödet. Företag som tappat stor del av sin...

Regeringen genomför tre utredningar om LAS och omställning

Regeringen har beslutat om att genomföra tre interna utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning...

Lönerevisionsdatum för Gröna arbetsgivares kollektivavtal

Samtliga kollektivavtal, med undantaget Lantbrukstjänstemannaavtalet, är färdigförhandlade. I tabellen ser du från vilket datum de nya avtalen...

Möjlighet till korttidspermittering upp till 80 procent

Till följd av den nya tillfälliga pandemilagen kommer företag nu ha möjlighet att korttidspermittera personalen upp till 80 procent under perioden...

Avtal tecknade för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk

Nya avtal är tecknade med Kommunal för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk. Avtalen gäller från den 1 januari och sträcker sig över 30 månader...

Nyårshälsning från Gröna arbetsgivare till medlemsföretagen

Efter ett annorlunda år ser vi fram mot 2021. Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad sammanfattar årets som gått och tittar med tillförsikt...

Avtal tecknade för golf-verksamheter med Kommunal

Nu har Kollektivavtalet med mellan Gröna arbetsgivare (Golf) och Kommunal tecknats. Avtalet har en löptid på 29 månader med en löneökning under...

Förlängning av tillfälliga åtgärder kring bl a sjukförsäkring och vab

Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen...

Avtal tecknade för Sällskapsdjurs-verksamheter med Kommunal

Gröna arbetsgivare har nu även tecknat avtal för Sällskapsdjurs-verksamheter med Kommunal. Avtal är tecknat inom ramen för industrins märke...

Avtal tecknade för djursjukvården med Kommunal

Gröna arbetsgivare har nu även tecknat avtal för Djursjukvård med Kommunal. Avtal är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär...

Avtal tecknade för trädgårdsodling med Kommunal

Ett nytt avtal mellan Kommunal och Gröna arbetsgivare (trädgårdsodling) är tecknat. Avtalet är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket...

Avtal tecknade för trädgårdsanläggning med Kommunal

Det första avtalet mellan Kommunal och den privata sektorn som tecknats i årets avtalsrörelse är det med Gröna arbetsgivare (trädgårdsanläggning)...

Arbetsmiljöverket skjuter fram regler om pannoperatörer

Efter en snabbremiss har nu Arbetsmiljöverket beslutat om att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av reglerna gällande certifiering av pannoperatörer...

Avtal om korttidsarbete förlängda tom den 30 juni 2021

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas tom juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom...

Nya tjänstemannaavtal tecknade

Nya kollektivavtal för tjänstemän har träffats mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna...

Förhandlingsläget inom Gröna arbetsgivare

Just nu pågår förhandlingar inom alla sektioner utom skog. För golf och trädgårdsanläggning har tiden för de prolongerade avtalen löpt ut, men...

Kommunal och IF Metall ansluter till LAS-överenskommelse

Fackförbunden Kommunal och IF Metall ansluter till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om en reformerad arbetsrätt. Därmed står en...

1 2 3 4 5 Nästa