Nyheter

Finns branschkunskap på Arbetsmiljöverket?

Vi har med förfäran iakttagit Arbetsmiljöverkets agerande de senaste åren. Vi har påpekat bristen på förståelse för de gröna näringarna vid ett...

Glöm inte att nominera till Lantbrukssektionen

Var med och påverka vårt framtida arbete och inriktning genom möjligheten att nominera till fullmäktige för lantbrukssektionen.

Boka ett gratis arbetsmiljöbesök!

Som medlem erbjuds du ett kostnadsfritt besök av våra erfarna arbetsmiljöutvecklare. För dig som ännu inte nyttjat det - passa på!

Tips inför julfesten

Det är ett bra tillfälle att se över policyn för alkohol inför stundande jultider och julfester. Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet...

Regler kring trycksatta anordningar

Det har nu gått ett år sedan Arbetsmiljöverkets reviderade regler kring trycksatta anordningar trädde i kraft. Några anordningar som kan vara...

Ändrat karensavdrag vid sjukdom

Som vi tidigare har aviserat kommer karensavdraget vid sjukdom att förändras från och med den 1/1 2019. Avdraget kommer förändras både vad gäller...

Anlitande av entreprenörer - meddela GS

Kom ihåg att meddela till GS vilka entreprenörer ni avser att anlita under 2019. Enligt Skogsavtalet § 20 ska årligen en förteckning över de...

Bildtävling 2018 avgjord!

Varje år anordnar Gröna arbetsgivare en bildtävling där våra medlemmar skickar in sina bästa bilder på natur, djur, människor, spännande händelser...

Nätverksträff med tema rehabilitering

Dokumentera och håll kontakt med den som är sjuk. Det var en av uppmaningarna under tisdagens HR-nätverk som handlade om rehabilitering med anledning...

Inspektion av kemiska riskkällor i höst

Under hösten har Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner på många av våra medlemsföretag. Inspektionerna skedde inom ramen för EU-kampanjen...

Inspirations- och utbildningsdag för skogsbranschen

Bra uppslutning när skogsbranschens kompetensförsörjning diskuterades.

Viktig dom vunnen för lantbruket

Malma Gård fick efter en olycka hösten 2016, förbud från Arbetsmiljöverket på hur tjurarna på gården skulle hanteras. Nu underkänns kraven helt...

Åke är Årets unga skogsentreprenör

Fredagen den 9 november delades priset ut till Åke Kristoffersson, Kvista Skog AB, som blev utsedd till 2018 års unga skogsentreprenör. Analys...

Regelbanken hjälper dig att hålla koll

Prevents webbaserade regelbank är ett verktyg för dig som behöver hålla reda på lagar, föreskrifter och förordningar.

Från metoo till handling

Konferensen Från metoo till handling samlade drygt 300 deltagare från skogssektorn på Nolia.

Ett år efter #metoo: Använd Prevents checklista och enkät som stöd

Ett år har gått sedan Metoo-rörelsen startade. På Prevents webbplats, under rubriken sexuella trakasserier, finns nu en välfylld verktygslåda...

Nya strålskyddsregler – veterinärverksamheter berörs

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte för att informera om det nya regelverket och diskutera frågor kopplat till den nya kravbilden.

Kunskap kring antibiotikaresistenta bakterier

Inför att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker börjar gälla 19 november har de även släppt en kunskapssammanställning.

Skärpta regler om beställaransvar vid transportköp

Nya skärpta krav började gälla 1 juli i år för beställare av transportköp, där beställaren har fått ett utökat ansvar när de anlitar transportföretag...

Radon på arbetsplatser

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten...

1 2 3 4 5 Nästa