Parterna överens om behovet av visstid

Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar.

"Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten", kommenterade Peter Jeppsson, vice vd.

Svenskt Näringsliv och LO har haft olika uppfattningar om förekomsten och behovet av tidsbegränsade anställningar, och i vilken mån de utgör ett problem på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv och LO har därför gjort en gemensam utredning för att få en gemensam verklighetsbild. Rapporten presenterades under ett seminarium den 27 september.

Du kan läsa mer om seminariet på Svenskt Näringslivs hemsida.

Här kan rapporten kan laddas ner i sin helhet.