Fackens lönekrav för Avtal 17

Facken inom Industrin, d v s GS-Facket, IF-Metall, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer, presenterade idag sin siffersatta avtalspolitiska plattform för riksavtalsförhandlingarna 2017.

De krav som facken enats om att driva gemensamt är;

  • Ettåriga avtal
  • Löneökningar om 2,8 % beräknad i årstakt.
  • Lönesystem skall utformas så att de stöder en utveckling av de anställdas kompetens och arbetsuppgifter.
  • Lägstalönerna skall höjas med minst 460 kronor per månad.
  • Fasta ersättningar skall höjas med minst 2,8 %.
  • Ökad avsättning till delpension/flexpension.

Facken hävdar att deras yrkanden är beräknade både med hänsyn taget till en förstärkt internationell konkurrenskraft samt med utgångspunkt från Riksbankens inflationsmål om 2 %.

- Vår uppfattning är dels att internationell konkurrenskraft och Riksbankens inflationsmål inte är förenliga med varandra, och dels att kostnaderna är höga. Det är också oansvarigt att ytterligare höja avtalens lägsta löner eftersom det ytterligare stänger ute grupper med svagt fotfäste på arbetsmarknaden, säger Maria Möller, förhandlingschef på SLA.

SLA byter avtalskrav inom industrin för kollektivavtalen inom skogsbruk (GS - Skogsavtalet) den 21 december.