Avtalskrav växlade mellan parterna i skogsavtalet

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, har idag växlat yrkanden med GS-facket avseende skogsavtalet, och därmed är de faktiska förhandlingarna för 2017 års kollektivavtal igång. Avtalen ska vara klara den 31 mars.

Den övergripande inriktningen för ett nytt skogsavtal måste främja utveckling, tillväxt, lönsamhet, konkurrenskraft och branschens attraktionskraft. Det är också viktigt att skogsavtalet är modernt och tydligt samt enkelt att tillämpa för medlemsföretagen.

Därför månar SLA om att träffa ett avtal som:

  • Har avtalsnivåer som gynnar konkurrenskraftens och gäller som ett "märke" för hela arbetsmarknaden
  • Stödjer företagens verksamhet och främjar möjligheten till utveckling, tillväxt och lönsamhet
  • Innehåller flexibla och verksamhetsanpassade regler (särskilt vad avser arbetstid)
  • Medger en verksamhetsnära lönesättning.

Sammantaget rör det sig om avtal som berör nära 10 000 arbetstillfällen och drygt 1 200 företag inom skogsbruk.