Dags att tänka nytt

Ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller.

Positivt med en dialog om ett moderniserat regelverk inom arbetsmiljöområdet.

Ett hundratal personer aktiva inom näringslivet och fackliga parter deltog i debatten när Svenskt Näringsliv presenterade rapporten Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller i förra veckan. En av bakgrunderna till rapporten är den nyligen avslutade statliga utredningen "Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön."
Det partsgemensamma arbetet är viktigt både ur arbetsmiljö- och avtalssynpunkt.

SLA upplever att samverkansformerna oftast fungerar bra både på lokal och central nivå men i mindre och medelstora företag där den fackliga organisationsgraden är låg kan det ändå behövas nya regler och utvecklade roller. SLA är därför positiva till att en diskussion förs i frågan.

Hela rapporten går att ladda ner på Svenskt Näringslivs webb