Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring

Det är fortfarande många som inte känner till det rehabiliteringsstöd som man som arbetsgivare kan få från AFA Försäkring.

Stödet utgår från AGS-fonden, vilket innebär att på SLA:s kollektivavtalsområden är det arbetare som omfattas, inte tjänstemän. Arbetsgivaren kan här få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Exempel på åtgärder som man kan få ersättning för är behandlingssamtal hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut, beroendebehandling, vissa kurser i livsstilsförändring och stresshantering samt omskolning och arbetsprövning.

- Jag skulle vilja att fler arbetsgivare tog del av stödet! Eftersom administrationen kring stödet idag är helt digitalt har handläggningstiden gått från fyra månader till 14 dagar, vilket är mycket positivt för företagen och borde även göra stödet mer attraktivt att söka, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på SLA.

Läs mer om rehabiliteringsstödet på AFA:s hemsida

Du är som medlem alltid välkommen att ringa arbetsgivarjouren om du har övriga frågor om rehabilitering.