Nya regler kring trycksatta anordningar

Nu samlas alla krav på hur trycksatta anordningar ska användas och kontrolleras i en och samma föreskrift. Tanken är att det ska bli enklare för företagen att hitta rätt i reglerna.

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3 och innehåller även en del ändrade regler gentemot tidigare. Föreskrifterna började gälla 1 december.

Viktigare ändringar i reglerna

För många arbetsgivare innebär de nya föreskrifterna en lättnad i dokumentation då kraven på dokumentation begränsas till större anordningar, så kallade klass A och B anordningar.

Har man en klass A eller B anordning ställs numera högre krav genom att arbetsgivaren ska se till att:

1. det finns en riskbedömning på vilket sätt en anordning i klass A eller B ska övervakas,
2. det finnas en journal som visar hur länge till en anordning med begränsad livslängd går att använda, och
3. vid arbeten som kräver samordning ska en person få till uppgift att planera och samordna arbetet.

En annan nyhet är att alla trycksatta anordningar i klass A och B omfattas av en första kontroll. Själva begreppet; kontroll, ersätter även den tidigare benämningen; besiktning.

Det införs även tydligare krav gällande övervakning av pannor i klass A och B, samt att pannoperatörer ska vara certifierade. För certifieringen finns en övergångstid på tre eller fem år beroende på vilken typ av panna som används.

Utökade sanktionsavgifter

I och med de nya föreskrifterna utökas även antalet paragrafer belagda med sanktionsavgift. Det är numera fyra paragrafer, tidigare en. Samtliga berör trycksatta anordningar i klasserna A och B.

Under 2018 kommer en vägledning kring föreskrifterna.

Läs mer om trycksatta anordningar och den nya föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.