Unik utbildning på Handelshögskolan för företagare i de gröna näringarna

MPG-programmet

Managementprogrammet, som inleds i höst, riktar sig till företagare inom det gröna näringslivet som har ambitionen att investera i och utveckla både sitt företag och sitt eget ledarskap.

Bakgrunden till den helt unika utbildningen är att globalisering, ökad prispress, krav på digitalisering och teknikutveckling förändrar produktionsmetoderna och kräver skickliga företagare. Det här ställer alltså stora krav på den företagare som vill driva ett modernt och effektivt lantbruk. Tillgången till kapital för att investera i det gröna näringslivet är god, men långivarna ställer allt högre krav på den som söker finansiering.

För företagsledare 

Det gröna näringslivet i Sverige omsätter 72 miljarder kronor årligen. Det är LRF, Lantmännen, Länsförsäkringar och Gröna arbetsgivare som investerat i managementprogrammet för de gröna näringarna på Handelshögskolan i Stockholm.

– Det finns en stor potential i de gröna näringarna och kan Handelshögskolan bidra till att stärka företagsledarna som ska ta tillvara de möjligheterna gör vi det gärna, säger Anders Richtnér, VD Handelshögskolan Executive Education till Land Lantbruk. 

– Programmet vänder sig till företagsledare som har ambitionen att utveckla sig själva och sin verksamhet och till personer som är i färd med att ta över ett företag, säger Anders Källström, VD för LRF till Land Lantbruk. 

Ska öka kvaliteten 

Inom ramen för livsmedelsstrategin är kvalificerad managementutbildning en av de åtgärder som behövs för att bidra till ökad kvalitet i näringen. 

– Den ska ge mer kompetens och utvecklingsmöjligheter för framtida företagare, säger Anders.

Banker har också synpunkter på de som bygger företag, att de har rätt kompetens för att driva mångmiljonföretag och kan hantera personal.

– Att gå från noll anställda till ett flertal anställda är en väsentlig skillnad.

Fokus på möjligheter 

Utbildningen inleds i oktober och fokuserar på teknikens och marknadens möjligheter, finansiell analys och styrning samt ledarskapets betydelse för företagets utveckling. Managementprogrammet omfattar tolv dagar.

Läs mer på Handelhögskolans webb

Se programblad med mer info på LRF:s webb

Läs artikel om programmet på DI.se