Vårdskatten

Skatten innebär slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Det kommer bli gränsdragningsproblem vad som är förmåner som ska beskattas och vilka förmåner som fortfarande ska vara skattefria. Det är Skatteverket som kommer kunna ge svar i frågan men det är fortfarande mycket som är oklart.

Mer information finns hos Skatteverket 

Beskattningen träder i kraft den 1 juli 2018. Försäkringspremier som betalas innan ikraftträdandet den 1 juli 2018 träffas inte av den nya beskattningen.