Framtidens arbetsmarknad

Liksom förra året arrangerade Gröna arbetsgivare tillsammans med Trä- och Möbelföretagen (TMF) två rundabordssamtal under årets Almedalsvecka.

Båda rundabordssamtalen var i form av enskilda luncher där inbjudna deltagare diskuterade ostört. Ett gemensamt tema för de båda samtalen var framtiden - vad söker unga och studerande i framtida arbetsgivare samt ett samtal om framtida kollektivavtal. 

Vid den första lunchen samtalade Emilia Astrenius Widerström, ordf. LRF Ungdomen, Sofia Jonsson, Ungdomsbarometern, Anna Ek, ambassadör Jobba Grönt, Felix Arnstedt, KDU, Joar Forsell, LUF, Oliver Björklund, MP, Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare, David Johnsson, TMF, Mats Sandgren, ordf. Gröna arbetsgivare samt Claes Hansson, ordf. TMF. Vad söker studerande och ungdomar i en framtida arbetsgivare? Och vad kommer vara viktigt för framtida arbetsgivare att tänka på, då det på många sätt är den arbetssökandes marknad?  

Samhörighet med företaget - viktigt i framtiden

- Jag tror det handlar om hur man lockar unga till sitt företag. Idag handlar det mer om värderingar än tidigare och att man presenterar vad företaget faktiskt ska göra. Vad är vår vision, vad är vår idé och är det någonting som kan inkludera människor så att man känner samhörighet med företaget? Det tror jag kommer att spela en större roll för unga, kommenterade Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen. 

- Framtidens arbetsgivare har större krav på sig vad gäller transperens och kommunikation. Också att man ska lyssna på sina unga medarbetare. Man måste inkludera personalen på helt andra sätt - i beslutsprocesser och framförallt saker som rör dom själva och deras arbetsområden, eftersom man är så van hemifrån att man ska bli inkluderad i beslut. Och då förväntar man sig att kunna ta med det ut i arbetslivet som ung, sa Sofie Jonsson, Ungdomsbarometern

 


Emilia Astrenius Widerström, ordf. LRF Ungdomen,
Anna Ek, amabssadör Jobba grönt 

Fortsätt läsa om framtidens kollektivavtalEmilia Astrenius Widerström, ordf. LRF Ungdomen om framtidens arbetsgivare. 

Sofie Jonsson, Ungdomsbarometern om framtidens arbetsgivare