Nya strålskyddsregler – veterinärverksamheter berörs

Den 1 juni 2018 trädde ny reglering på strålsäkerhetsområdet i kraft vilket bland annat medför att cirka 400 verksamheter fortsätter att vara tillståndspliktiga medan cirka 1400 istället blir anmälningspliktiga. Anmälningspliktiga strålkällor och verksamheter har av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömts ha lägre risker för att personal eller allmänhet utsätts för stråldoser.

Andra större ändringar i reglerna är att antalet föreskrifter har blivit färre genom att kraven rensats och samlats i gemensamma föreskriftssamlingar. Fler tillståndspliktiga verksamheter kommer att behöva funktionen strålskyddsexpert.

För veterinärer och djursjukhus som arbetar med röntgen av hästar eller andra "stordjur" samt innehar utrustningarna CT/DT och C-bågar eller som har ambulerande röntgenverksamhet kommer det innebära ändringar så som:

  • en strålskyddsexpert ska finnas, som hjälper planera arbetet
  • stativ och/eller hållare ska användas vid röntgenundersökningar
  • varje röntgenundersökning ska vara ordinerad av veterinär
  • strålskyddsarbetet ska dokumenteras i klinikens ledningssystem

Den största förändringen är kraven på strålskyddsexpert och dessa regler kommer börja gälla den 1 juni 2019. Därför bjuder Strålsäkerhetsmyndigheten in till ett möte för att informera om det nya regelverket och diskutera frågor kopplat till den nya kravbilden.

Totalt kommer fem strålskyddsexpertmöten att arrangeras under hösten:

  • 24 oktober i Stockholm (fullbokad)
  • 20 november i Stockholm
  • 21 november i Malmö
  • 22 november i Göteborg
  • 27 november i Umeå

Anmälan om deltagande på något av mötena, eventuella önskemål om specialkost samt förslag på diskussionspunkter för mötet skickas till richard.holzwarth@ssm.se senast den 24 oktober 2018.