Från metoo till handling

För att en bransch ska bli modern krävs ifrågasättande av normer. Jämställdhet är en av skogsbranschens viktigaste framtidsfrågor och diskuterades under konferensen Från metoo till handling.

Marie Gustafsson, chef för IKEA i Umeå, visade sambandet mellan värdegrund och framgångar i affärer.

- Det räcker inte att en chef levererar ett affärsmässigt resultat, utan lika viktigt är att leda människor och få dem att växa, känna sig inkluderade och att sätta gränser. Det är också viktigt att träna på vad man säger till varandra. Det är ofta i de små sammanhangen som kultur och jargong skapas.

Idén om en konferens av det här slaget växte fram som ett resultat av #metoo och #slutavverkat, händelser som visade hur ojämställd skogssektorn är. Ett faktum som hindrar såväl människor för företag i branschen att utvecklas.

Läs hela nyheten på Länsstyrelsen Västerbotten