Inspektion av kemiska riskkällor i höst

Under hösten har Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner på många av våra medlemsföretag. Inspektionerna skedde inom ramen för EU-kampanjen och fokuserade på hur företag inom de gröna näringarna hanterar sina kemiska riskkällor.

De inspektionsmeddelanden som vi har tagit del av ställer krav på att företaget ska ha:

  • en  förteckning över de kemiska riskkällor som finns i verksamheten
  • en dokumenterad riskbedömning över dessa kemiska riskkällor 

I vår arbetsmiljöhandbok finns ett kapitel kring kemiska arbetsmiljörisker och två bilagor; en mall för riskbedömning av kemiska riskkällor samt en mall för riskbedömning av arbete i slutet utrymme.

Har ni haft besök av Arbetsmiljöverket eller vill ha hjälp med ert arbetsmiljöarbete kontakta Gröna arbetsgivare eller någon av våra arbetsmiljöutvecklare.