Finns branschkunskap på Arbetsmiljöverket?

Vi har med förfäran iakttagit Arbetsmiljöverkets agerande de senaste åren. Vi har påpekat bristen på förståelse för de gröna näringarna vid ett flertal tillfällen, men nått föga framgång. Vi är en olycksdrabbad bransch, inte minst vad gäller lantbruket, och det är därför viktigt att samarbetet mellan oss och Arbetsmiljöverket fungerar väl. Tyvärr är så inte fallet idag.

Vi är samstämmiga med Svenskt Näringsliv, och står tillfullo bakom både deras kritik och utspel mot Arbetsmiljöverket. Att facket har samma uppfattning är både alarmerande och hoppfullt. Det är uppenbart att vi inte är ensamma i vår uppfattning, och tyvärr tvingas vi konstatera att Arbetsmiljöverket visar prov på myndighetsutövning i sin sämsta form.

Vi får ofta höra från medlemsföretag att de blivit inspekterade av inspektörer som inte alls förstår deras verksamhet; inspektörerna har gått från att vara specialister till generalister. Ett exempel är den nyligen avgjorda domen om Malma gård, som tydligt visar på okunskap hos myndigheten och hur fel myndighetsutövning kan gå.

Vi kan inte ha en myndighet utan tillräcklig kunskap om de branscher de ska inspektera och skriva regler för. Nu måste politiken agera!

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert

Läs mer på Svenskt Näringsliv