Medlingsinstitutets konferens - ett bra avstamp inför Avtal 2020

Medlingsinstitutets konferens ägde rum förra veckan. Ett bra avstamp inför kommande avtalsrörelse som Gröna arbetsgivare kommer att vara en del av från det att förhandlingarna drar igång i januari till dess att vi är klara med alla våra förhandlingar i slutet av juni 2020, tycker Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

Medverkar gör Irene Wennemo, Medlingsinstitutet, Karolina Holmberg, Konjunkturinstitutet, Mauro Gozzo, Industrins ekonomiska råd och Henry Ohlsson, Riksbanken.

Samhällsekonomi och lönebildning 2019 Del 1