Inreseförbudet förlängs en månad

Foto: Unsplash

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Inreseförbudet förändras inte från hur det har sett ut de första två månaderna.

På samma sätt som tidigare gäller inreseförbudet som utgångspunkt alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Den här förlängningen innebär ett negativt besked för de företag inom skogsbruket som inte kunnat få sin erfarna personal från tredje land på plats.