Information om självkarantän 7 dagar efter inresa för utländsk arbetskraft

Foto: Erik Mclean

FHM har kommit med nya rekommendationer om att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, utöver det obligatoriska testet innan inresa även bör testa sig efter fem dagar i landet och undvika kontakter i sju dagar.

Omfattas man av kravet på att uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa, rekommenderas man att testa sig på nytt dag 5 efter inresan. De rekommendationer som gäller för självkarantän i sju dagar är samma för en utländsk medborgare som för en svensk medborgare som varit på utlandsresa.

Här skriver Folkhälsomyndigheten utförligt om vad som gäller för olika grupper