Anna-Caren Sätherberg ny landsbygdsminister

Foto: Plikten - CC-BY-SA-4.0

Under dagens regeringsförklaring meddelade statsminister Magdalena Andersson att nya statsråd i Näringsdepartementet är Karl-Petter Thorwaldsson och Anna-Caren Sätherberg. Den förra blir ny näringsminister och den senare landsbygdsminister – en ministerpost som alltså återkommer, ett mycket välkommet besked.

Sätherberg är bördig från Jämtland och har fram tills nu bland annat varit vice ordförande i näringsutskottet. Frågor hon engagerat sig i tidigare är klyftan mellan stad och land, skogens vikt för klimatomställningen och trafiksäkra och hållbara vägar och transporter på landsbygden.

Vid dagens presskonferens lyfte Sätherberg särskilt fram frågor som god samhällsservice även på landsbygden och fokus på klimatsmarta landsbygdsjobb som fokusområden för henne.

Hon avrundade med att konstatera att hon vill ta sig an landsbygdens utmaningar, men också möjligheter, med ett "jävlar anamma" och det välkomnar vi.