Certifieringskraven för pannoperatörer ses över

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att se över reglerna för certifiering av pannoperatörer. Certifieringskravet kommer med andra ord inte träda ikraft som planerat den 1 december 2022. Anledningen är de alltför stora konsekvenserna och påverkan som reglerna skulle ha medfört och som nu behöver utredas.

- Det känns otroligt skönt att myndigheten till slut har lyssnat på oss och kan omvärdera sitt beslut. Det har varit en tuff resa fram till detta, men nu har vi en möjlighet att få till regler som kan fungera för våra medlemsföretag, säger Camilla Backlund på Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivare har de senaste åren lagt mycket tid på att få Arbetsmiljöverket att ändra sitt beslut kring den nya certifieringen för pannoperatörer. Vi har samordnat ett 20-tal berörda organisationer och via skrivelser samt inbjudan till dialog med myndigheten och politiker visat på de orimliga konsekvenser reglerna skulle fått för både arbetsgivare, företagande och marknaden, men även för berörda arbetstagare.

Den 16 maj deltog Gröna arbetsgivare i ett möte med Arbetsmiljöverket där bland annat en arbetsgrupp initierades för att se över reglerna för pannoperatörer. Gröna arbetsgivare kommer ingå i den arbetsgruppen.

Informationen som just nu framgår på Arbetsmiljöverkets webbplats är knapphändig då arbetet med att omarbeta föreskrifter samt fatta beslut kring ikraftträdande måste följa myndighetens interna process, mer information väntas framöver.

Läs nyheten på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer vad som gäller för trycksatta anordningar