Gröna arbetsgivares arbete för att främja god arbetsmiljö

Foto: Most Photos Böcker ligger upplagda

Förutom att erbjuda medlemmarna stöd, utbildningar och våra arbetsmiljöutvecklares tjänster, arbetar Gröna arbetsgivare på central nivå med rådgivning, olika samarbeten och påverkan inom arbetsmiljöområdet.