Gröna arbetsgivares årsberättelse 2018

I år har vi valt att filma årsberättelsen. I fem filmer lyfter vi det viktigaste som hänt för Gröna arbetsgivare under 2018 inom följande områden; strategi, förhandlingar, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och djursjukvårdens branschfrågor.


Lena-Liisa Tengblad om Gröna arbetsgivares strategi

- 2018 var året då vi gick i mål med vårt långa gedigna strategiarbete som resulterade i att vi gick från att vara Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet till Gröna arbetsgivare, berättar vd Lena-Liisa Tengblad.


Maria Möller om förhandlingar och arbetsrätt

- Lagen om anställningsskydd blev lite oväntat en stor fråga under 2018. Vi ser att det finns ett stort behov av att modernisera LAS, poängterar Maria Möller, förhandlingschef. 


Kristine Wiklund om arbetsmarknad och kompetensförsörjning

- Under 2018 fokuserade vi mycket på kvalitet i utbildning och validering för att kunna stärka kompetensförsörjningen till våra branscher, säger Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning.


Camilla Backlund om arbetsmiljö

- 2018 var tyvärr ett olycksdrabbat år för de gröna näringarna. Vi tar frågan på stort allvar och arbetar förebyggande för att 2019 ska bli ett så säkert år som möjligt, förklarar Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert.


Emma Terander om djursjukvårdens branschfrågor

- Kompetensförsörjningsfrågorna stod högt på agendan under hela förra året då det råder brist både på veterinärer och legitimerade djursjukskötare, säger Emma Terander, ansvarig djursjukvårdens branschfrågor.