Gröna arbetsgivares årsberättelse 2019

I fem filmer lyfter vi det viktigaste som hänt för Gröna arbetsgivare under 2019 inom följande områden; påverkansarbete, förhandlingar, regionverksamhet, arbetsmiljö och djursjukvårdens branschfrågor.

Lena-Liisa Tengblad

Örjan Lenard

Lars-Olov Söderberg

KWD

Emma Terander