Gröna arbetsgivares årsberättelse 2020

Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad beskriver året 2020 som ett osäkert år. Året präglades av coronapandemin, uppskjutna avtalsförhandlingar och utländsk arbetskraft som till en början inte fick komma in i Sverige och arbeta i våra medlemsföretag.