Tips när du har anställda från utlandet

Foto: Fredrik Persson Arbete i växthuset

Anställda från utlandet är en viktig resurs för många företag i de gröna näringarna. Men att anställa utländsk arbetskraft kan också innebära vissa utmaningar. Hanna Pettersson och Charlotte von Mentzer på Kommerskollegium tipsar om vad du bör tänka på och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Det finns gott om erfarenhet och expertis kring att anställa utländsk arbetskraft i Sverige. Problemet för många företagare är att det kan vara svårt att veta var man ska vända sig för att hitta den.

– Det finns ingen samlad plats för information. Istället får man vända sig direkt till olika myndigheter. Det finns också en hemsida som heter "workinginsweden.se". Den är riktad till personer som vill arbeta i Sverige och innehåller en del tips kring vad man ska tänka på. Även du som arbetsgivare kan ha nytta av informationen, säger Hanna Pettersson, utredare på Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

Anmäl tidigt närvaro i landet

– Det är bra att anmäla sin närvaro i Sverige till Försäkringskassan. Om man är socialförsäkrad i Sverige kan man ha rätt till förmåner, till exempel barnbidrag om man har barn, även om barnet bor utomlands. Om man inte anmäler sin närvaro till Försäkringskassan kan man gå miste om en sådan rättighet, säger Hanna Pettersson.

En arbetstagare kan också få ett intyg från Försäkringskassan om att hen är socialförsäkrad i Sverige. Det kan visas upp för exempelvis vårdcentraler eller sjukhus vid behov av vård. Det kan ta lång tid för Försäkringskassan att utfärda intyget och därför är det bra att anmäla sin närvaro så snart som möjligt efter att man kommit till Sverige. Om man har sökt vård och fått en faktura som överstiger patientavgiften kan man vända sig till tjänsten Solvit som finns på Kommerskollegium, förklarar Charlotte von Mentzer, utredare på Kommerskollegium.

Hur bedöms yrkeskvalifikationer?

Ett annat problem som ibland dyker upp är godkännande av utländska yrkeskvalifikationer som ibland behövs för att kunna jobba i Sverige. Det finns EU-regler för hur processen kring att bedöma utländska yrkeskvalifikationer ska gå till. Om man får ett besked från den ansvariga myndigheten som inte överensstämmer med den egna bedömningen går det att få hjälp av Solvit.

– Genom vår tjänst Solvit är det möjligt att få hjälp med att kontakta den ansvariga myndigheten och inleda en dialog kring hur man kan hantera ett beslut som upplevs felaktigt. Då kan vi hjälpa till att medla och se om det går att hitta en lösning, säger Charlotte von Mentzer.

Text: Moa Långbergs

Har du koll på SINK-skatten?

För anställda som jobbar mindre än sex månader i Sverige kan det vara förmånligt med SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Det innebär att den anställde endast betalar 25 procent i inkomstskatt och att man inte heller behöver deklarera i Sverige.
Det är bra att känna till att den anställde inte får göra några avdrag för till exempel resor till och från arbetet om man väljer SINK-beskattning. Ansök om SINK-beskattning hos Skatteverket och invänta beslut innan ni börjar tillämpa SINK-beskattningen.