Avtalsrörelser

Här samlar vi all information om pågående och tidigare avtalsrörelser. Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Sektionen Skogsbruk förhandlar som en part i industriavtalet, vilket innebär att Gröna arbetsgivare är med och sätter märket, som resten av näringsliv och fack sedan förhåller sig till. Det är normerande för övriga arbetsmarknadeneftersom de är först ut. Industriavtalet och märket fyller därför en viktig funktion i den svenska modellen.

Övriga kollektivavtal som förhandlas av Gröna arbetsgivare löper ut vid olika tillfällen senare under avtalsåret.