Industriavtalets parter

Arbetsgivarna inom industrin

Gröna arbetsgivare
Grafiska Företagen
Industriarbetsgivarna
IKEM
Livsmedelsföretagen
Teknikföretagen
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Trä- och Möbelföretagen

Facken inom industrin

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
IF Metall
Livs
Sveriges Ingenjörer
Unionen