Förbundsstämma och sektionsstämmor 2022

Den 28 april 2022 höll Gröna arbetsgivares alla sektioner sina årsstämmor, samt Gröna arbetsgivare sin förbundsstämma.

Resultatet av val av ledamöter till Styrelse och sektioner hittar du här.  

Till ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse valdes Annika Bergman och till ledamot i SME-kommittén i Svenskt Näringsliv valdes Håkan Nilsson.