Förbundsstämma och sektionsstämmor 2021

Under vecka 16 har samtliga sektioner och Gröna arbetsgivare hållit sina årsstämmor och valt styrelser och sektioner. P g a den rådande pandemin kunde stämmorna inte heller i år äga rum på plats i Stockholm, utan fick genomföras via Zoom eller Teams. Det är naturligtvis inte lika trevligt och dynamiskt som när vi ses på riktigt, men vi har kunnat leva upp till våra stadgar och förpliktelser mot våra medlemsföretag, vilket är viktigt oavsett pandemi eller ej.

Det har skett en del förändringar i såväl styrelsen som sektionerna. Till ny ordförande i Gröna arbetsgivare valdes Annika Bergman, Elgesta Förvaltning AB. Annika är ordförande i Lantbruks-sektionen och har tidigare varit vice ordförande i Gröna arbetsgivare. Styrelsen ser ut enligt följande:

Gröna arbetsgivares styrelse

Annika Bergman, Ordförande
Mats Sandgren, Vice ordförande
Pelle Sättare
Johan Wiklund
Göran Brynell
Ivo Krsek (nyval)
Elisabet Ellström
Kenneth Lundin

De fem sektionerna inom Gröna arbetsgivare har följande ledamöter:

Lantbruk

Annika Bergman, Ordförande
Göran Brynell, Vice Ordförande
Åsa Karlsson
Stefan Svensson
Thomas Nilsson
Teri Lee Eriksson
Jan Tiits
Peter Paulsson (nyval)

Skog

Mats Sandgren, ordf
Ivo Krsek, v ordf
Per Fenger-Krog
Håkan Nilsson
Mathias Westerlund
Gabriel Mörner
Magnus Bergman
Marie Ståhlnacke
Matts Söderström
Anders Svensson (nyval)
Pär Johansson (nyval)
Maria Darke (nyval)
Fredrik Gunnarsson (nyval)
Kolbjörn Kindströmer (nyval)
Daniel Skoog (nyval)

Djursjukvård

Johan Wiklund, Ordförande
Elisabet Ellström, Vice ordförande
Marie Jury
Mia Runnérus
Flemming Winberg
Karolina Montgommerie
Karin Löfqvist (nyval)

Trädgårdsanläggning

Kenneth Lundin, Ordförande
Christian Fischer, Vice ordförande
Daniel Linderstål
Mikael Bergman (nyval)
Wanja Pierre (nyval)
Magnus Fiscer (nyval)

Golf

Pelle Sättare, Ordförande
Anna Johansson, Vice Ordförande
Christian Jacobsson
Inger Bruce
Christina Arinbjarnarsson
Håkan Blusi

Till ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse valdes Annika Bergman och till ledamot i SME-kommittén i Svenskt Näringsliv valdes Håkan Nilsson.