Förbundsstämma och sektionsstämmor 2021

På grund av den fortsatta Coronapandemin kommer förbundsstämman samt sektionsstämmorna för Gröna arbetsgivare år 2021 hållas digitalt.

Förbundsstämma

Datum och tid för stämman är onsdagen den 21 april, kl.10:00. Direkt efter stämman följer ett föredrag med Jan Scherman, tidigare VD för TV4. Inbjudan skickas med mail till Grönas fullmäktige. Stämmohandlingar skickas sedan i vanlig ordning ut till anmälda fullmäktigeledamöter två veckor före stämman. Dessa skickas i mail, tillsammans med länk till Zoom-mötet.

Sektionsstämmor

Årets sektionsstämmor kommer detta år inte att hållas samma datum som förbundsstämman. Även dessa hålls digitalt och följande datum:

  • Golfsektionen: 14 april kl 10.00
  • Lantbrukssektionen: 20 april kl 09.00
  • Svensk Djursjukvård: 20 april kl 10.00
  • Trädgårdsanläggningssektionen: 20 april kl 10.00
  • Skogssektionen: 20 april kl 15.00

Kallelse och handlingar till sektionsstämmor kommer att skickas till fullmäktige från respektive sektion.