Förtroendevalda i Gröna arbetsgivare

Foto: Niklas Palmklint Förtroendevalda i SLA

Här hittar du Gröna arbetsgivares förtroendevalda, information om arvoden och resekostnader samt mall för att skriva reseräkning.