Förtroendevalda i Gröna arbetsgivare

Förtroendevalda i SLA
Foto: Niklas Palmklint

Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda, information om arvoden och resekostnader samt mall för att skriva reseräkning.