Nominering och val till fullmäktige

- inom lantbruk, golf och trädgårdsanläggning

Var med att påverka vårt framtida arbete och inriktning genom möjligheten att nominera och rösta till fullmäktige. I Gröna arbetsgivare värderas medlemsdemokratin högt och därför ger vi alla medlemmar möjligheten att nominera samt rösta digitalt. Det är enkelt att delta, så utnyttja möjligheteten att påverka genom att nominera och rösta, när det är dags för din sektion att ha fullmäktigeval. Länk hittar du längre ner på sidan.

Fullmäktigeval Lantbruk

Det har varit nytt val till fullmäktige 2021 inom Lantbrukssektionen med grupperna trädgårdsodling, fjäderfä och maskinstation samt distrikt. Valet är avslutat och de valda ledamöterna är uppdaterade.

Fullmäktigeval Golf och Trädgårdsanläggning

Även medlemmarna inom Golfsektionen och Trädgårdsanläggningssektionen har haft val till fullmäktige 2021. Valet är avslutat och de valda ledamöterna är uppdaterade.

Anonymt och säkert

Du är helt anonym när du nominerar och röstar. När du loggar ut sparas endast ditt val. Allt du behöver göra är att logga in med organisationsnummer och medlemsnummer.

Inloggning för nominering/val:

Klicka på länken nedan och sedan på logga in. Ange därefter organisations- och medlemsnummer.

När du ska rösta står företagens namn överst och "Ledamot" är sedan den person du kan rösta på till fullmäktige. 

Länk här