Nominering och val till fullmäktige

Var med att påverka vårt framtida arbete och inriktning genom möjligheten att nominera och rösta till fullmäktige. Om du själv är intresserad är det viktigt att du nominerar dig själv. Denna nominering ses som en intresseanmälan från din sida. Självklart kan du även nominera en kollega.

Anonymt och säkert

Du är helt anonym när du nominerar och röstar. När du loggar ut sparas endast ditt val.

Enkelt att delta

Det är enkelt att delta i dom digitala valen. Allt du behöver göra är att logga in med organisationsnummer och medlemsnummer. Inloggning för nominering eller röstning kommer att finnas längre ner på sidan när ett val startats upp.

Sektionernas fullmäktigeval

Skog

Snart är det dags för alla medlemmar i Skogssektionen att rösta fram fullmäktige för perioden 2022-2024. Start sker under senhösten 2021.

Totalt finns 20 platser för de medlemsföretag som inte har egna företagsfullmäktige (dessa företag blir kontaktade separat). Platserna fördelas i två valkretsar med 10 platser i norr och 10 i syd.

Djursjukvård

Även i denna sektion ska det ske val för 2022-2024. Företag med tillräckliga lönesummor för egna företagsfullmäktige blir kontaktade i höst. Valet för sektionens övriga medlemmar startar under senhösten 2021.

Lantbruk

Val till fullmäktige för 2021-2023 inom Lantbrukssektionens distrikt samt grupperna fjäderfä, maskinstation och trädgårdsodling har genomförts. Nästa valomgång startar upp under hösten 2022.

Golf

Även Golfsektionen har haft sitt val till fullmäktige för 2021-2023. Nästa valomgång startar hösten 2022.

Trädgårdsanläggning

Sektion Trädgårdsanläggning har haft sitt val till fullmäktige för 2021-2023. Nästa valomgång startar hösten 2022.