Nära, användbara och framåt!

"Det råder ingen tvekan om att vi företräder arbetsgivare i de gröna näringarna" säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.

- Namnet Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, eller förkortningen SLA som ofta används till vardags, var beskrivande och aktuellt en gång i tiden, men mycket vatten har runnit under den bron, säger Lena-Liisa Tengblad.

SLA har burit samma namn sedan 1976. Sedan dess har nya branscher tillkommit och idag representerar organisationen mycket mer än skog- och lantbruk. Just förkortningen SLA är också en av anledningarna till att ett nytt namn var nödvändigt.

- Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet eller SLA, är inte beskrivande eller inkluderande när det gäller vår medlemsföretag och de branscher de är verksamma inom. För utomstående krävs det nästan alltid en förklaring av vad SLA står för, menar Lena-Liisa. Det framgår inte att SLA företräder exempelvis trädgårdsanläggning, djursjukvård och golfbanor, och vi vill givetvis ha ett namn som inkluderar alla våra branscher och som även attraherar nya och andra branscher i det gröna näringslivet, som inte är medlemmar idag. Att dagstidningen Skaraborgs Allehanda, som tidigare hette Skaraborgs Läns Allehanda, också förkortas SLA har inte alltid varit optimalt och har lett till en del missförstånd.

Viktigt med grön närvaro när nytt namn skulle väljas

Ett samlingsnamn, som ofta används, för de branscher SLA representerar är "de gröna näringarna".

- Det används inte bara av oss själva, utan namnet används till exempel i politiken, i samhällsdebatten i stort och i media när det handlar om SLA:s branscher, säger Lena-Liisa.

- De gröna näringarna är en bra beskrivning, och det råder väldigt sällan oklarheter kring vilka branscher som avses när man använder det uttrycket. Att på något sätt få med ordet "grönt" när vi skulle besluta om nytt namn var därför viktigt, fortsätter hon.

Frågan om att byta namn på SLA har diskuterats i styrelsen under en längre tid, och är resultatet av ett gediget strategiarbete i styrelsen som påbörjade våren 2016. Ett resultat av detta arbete var att se över namnet och hitta ett namn som känns mer relevant för alla medlemsföretag.

-Ett namn på en verksamhet eller organisation är förknippat med så mycket känslor och tyckande, så det är viktigt att styrelsen och organisationen är engagerade och har en samsyn i varför förändringen bör genomföras, säger Mats Sandgren, ordförande i SLA.

Efter det grundliga strategiarbetet under drygt ett år, i såväl styrelsen som i sektionerna, kom frågan om namnbyte helt naturligt, fortsätter Mats. Reaktionerna från medlemsföretag och andra intresseorganisationer har varit positiva, och vi är väldigt nöjda med namnet, avslutar han.

Till sin hjälp tog SLA en varumärkesbyrå och inom kort hade man en lista med många olika typer av namn att utgå ifrån.

- Att komma fram till ett nytt namn är väldigt roligt men också utmanande. Ett namn man från början tycker låter jättebra kanske känns konstigt efter några dagar, eller när man uttalar namnet på engelska. Och ett namn som man från början inte tycker låter bra kan växa till sig och efter en tid känns namnet naturligt. Man måste också hela tiden tänka på att namnet ska kunna leva i många år, varför vi också använde några ungdomar i vår närhet för att höra vad de tyckte om olika förslag – det är ju de som ska leva med namnet i framtiden. Det krävs ganska mycket tid till att känna in och trivas med namnet, menar Lena-Liisa.

Namnet Gröna arbetsgivare var med redan från början, men det var inte det självklara valet från start.

- Vi vill vara tydliga och det ska vara lätt att förstå att vi är en arbetsgivarorganisation för det gröna näringslivet, i en extensiv tolkning. Samtidigt vill man att namnet ska vara snyggt och låta bra, inte bara nu utan över tid. Vi laborerade med många alternativ och från början tyckte inte alla i arbetsgruppen att Gröna arbetsgivare var klockrent då vi har branscher inom SLA som kanske inte omedelbart definierar sig som det "gröna näringslivet". Men allteftersom processen fortsatte så insåg vi mer och mer att det var det absolut bästa namn för oss. Det är klart och tydligt och det råder ingen tvekan om att vi företräder de gröna näringarna, säger Lena-Liisa.

Inte bara nytt namn

I det omfattande arbetet ingår också att byta ut den grafiska profilen. SLA är en del av Arbio AB, som utöver SLA består av Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen och Skogsindustrierna. De fyra organisationerna hade från början liknande logotyper: nio prickar som bildar en ring. Det som skilde organisationerna åt var olika färg på tre av prickarna. I SLA:s fall är dom blå, som du säkert känner igen.

- Arbio bildades i början av 90-talet och sedan dess har övriga organisationer ändrat både namn och grafisk profil. Vi har dock behållit den ursprungliga logotypen och endast bytt ut mindre grafiska element som exempelvis vårt typsnitt, förklarar Lena-Liisa. Allteftersom vi vuxit och blivit fler branscher än dom ursprungliga inom skog- och lantbruk känns det som hög tid att vi går i våra systerorganisationers fotspår och byter till något mer passande, fortsätter hon.

Nära, Användbara och Framåt

En viktig del i arbetet med det nya varumärket var också att komma fram till organisationens nya värdeord. Efter flera workshops och både individuella och gruppvis rangordningar och presentationer fastnade styrelsen tillslut för nära, användbara och framåt. SLA:s vice ordförande tillika företagare Annika Bergman beskriver tankarna bakom de nya värdeorden.

- Gröna arbetsgivarna ska kännas lika nära mitt företag som om jag hade en egen personalavdelning på kontoret hemma på gården. Det ska kännas som att ringa en kollega när man exempelvis ringer arbetsgivarjouren. Det är nära för mig, menar Annika.

- Organisationen ska också vara användbar och då tänker jag på allt från verktyg som exempelvis blanketter och schemaläggningsprogram till att få snabb hjälp att tolka ett avtal eller arbetsrättslig hjälp, fortsätter hon.

Gröna arbetsgivare ska också kännas framåtlutande mot ständig utveckling och förbättring med medlemmarnas företag i fokus, säger Annika. Vi bollade med många olika ord som vi tycker ska definiera organisationen. De tre ord som vi slutligen fastnade för ringar in vad vi står för på ett bra sätt och någonting vi känner oss trygga med, avslutar Annika.

Grönt är skönt

- Naturligtvis ville vi också att vår nya grafiska profil skulle utgå ifrån en grön nyans. Vi vill ju kommunicera det vi heter, så att säga.

Men precis som med namnet var det inte helt enkelt att komma fram till rätt grön färg, menar Lena-Liisa.

- Vi fick olika förslag på gröna nyanser att välja mellan och att landa på rätt nyans är lättare sagt än gjort. Det kanske låter trivialt, men vi ville inte ha en för ljus grön eller lime-grön och inte heller en för mörk nyans. Den ska vara skön att titta på och fungera både digitalt och i tryck, i större format och i små format, så det är inte helt enkelt, fortsätter Lena-Liisa.

Den nya gröna färg som är grunden i den grafiska profilen valdes till slut och tillsammans med olika grafiska element och ikoner har saker och ting börjat falla på plats och snart kommer en helt nytt utseende se dagens ljus.

- Det är otroligt mycket som ska ändras i den här övergångsperioden tills att vi sjösätter vårt nya varumärke. Sedan ska man komma ihåg att svara med rätt namn i telefonen också. Det är ungefär som vid nyår, då man säger föregående år en bit in på det nya året, skrattar Lena-Liisa.

Men framförallt känns det otroligt roligt att få kunna presentera allt detta nya och fräscha som vi jobbar hårt med. Vi är stolta över att få representera alla Gröna arbetsgivare ute i landet, avslutar hon.