Gröna arbetsgivares syn på distriktsveterinärernas verksamhet

Distriktsveterinärernas primära uppdrag är att ta hand om lantbrukets djur, garantera veterinärservice dygnet runt, året om, i hela landet och förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Det är helt oproblematiskt och oerhört viktigt för djurhälsan att Distriktsveterinärernas verksamhet täcker hela landet och erbjuder både akut och planerad vård åt lantbrukets djur. Vissa av Gröna arbetsgivares medlemsföretag (lantbruksföretagen) är helt beroende av att en sådan fungerande vård finns i hela landet.

När det gäller hälso- och sjukvård av sällskapsdjur (smådjur) är situationen dock en annan.