Säsongsanställningar en realitet i väderutsatta och årstidsberoende branscher

Företagen i det gröna näringslivet har säsongsvis ett stort rekryteringsbehov av personal som inte kan tillgodoses med inhemsk arbetskraft. Möjligheten att kunna säsongsanställa både EU-medborgare och arbetstagare från tredje land är en förutsättning för att det gröna näringslivet överlever i Sverige.

Grönas syn på säsongsanställningar