Utländsk arbetskraft får det gröna näringslivet att överleva

Företagen i det gröna näringslivet har säsongsvis ett stort rekryteringsbehov som inte kan tillgodoses med inhemsk arbetskraft. Möjligheten att kunna anställa både EU-medborgare och arbetstagare från tredje land på säsong gör att det gröna näringslivet överlever i Sverige.

Grönas syn på utländsk arbetskraft