30 maj

Grundutbildning - Arbetsmiljö och Arbetsrätt

30 maj - 31 maj
Quality Hotel Match, Jönköping
38 platser kvar
2 750 kr exkl. moms
per dag och deltagare
Boka direkt

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar och viktiga arbetsrättsliga lagregler. Tanken är att man väljer om man vill gå 1 eller 2 dagar. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna. 

Dag 1, Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Dag 2, Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Tid

Alla dagar kl. 08:30-16:30

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.