29 nov.

Nätverk för chefer och ledare inom lantbruk och trädgård

29 november - 30 november
Hooks Herrgård, Hok


Välkommen till nätverk för chefer och ledare inom Lantbruk och Trädgård!

I år välkomnar vi ett gäng chefer och ledare som vill lära sig mer när det gäller leda sin personal. Gröna arbetsgivare vill med denna utbildning utveckla ert ledarskap samt möta andra chefer/ledare i samma situation. Utbildningen kommer att vara på Hooks Herrgård med ett späckat program från lunch till lunch. Nätverket är för dig som har personalansvar eller är företagare.

Kostnad: 4 500 kronor exklusive moms per person då ingår: mat, logi och utbildning (dryck tillkommer)

Program:

29 november

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Välkomna och presentation

13.00-14.45 Svåra samtal, Ann-Kristin Kongstad, Ann-Kristin har arbetat med HR-frågor i många år både på större och mindre företag.

 • Hur gör jag en tillrättavisning? Vad får jag säga?
 • En medarbetare sköter inte sig? Vad säger jag till övriga medarbetare?
 • Medarbetarsamtal, vad får jag fråga?  

14.45-15.15 Fika

15.15-17.15 Arbetsmiljö, Camilla Backlund, Gröna arbetsgivare

 • Vad kan Gröna arbetsgivare hjälpa till med?
 • SAM, Systematisk arbetsmiljö!
 • Vad gör ett skyddsombud på företaget?
 • Riskbedömning, Hur skall den se ut?

17.15 Incheckning

19.00 Middag

30 november

07.00-08.00 Frukost

08.00-10.00 Enligt svensk lag måste vi prata med facket i vissa frågor; MBL, Medbestämmandelagen. Henrik Persson och Lena Andersson Gröna arbetsgivare

 • När måste jag prata med facket? Räcker det inte med att prata med personalen?
 • Hur genomför jag ett möte med facket? Vem kallar jag och när?
 • Finns det några dokumentationskrav?

10.00-10.30 Fika

10.30-12.30 Vilka ledigheter har den anställde rätt till? Henrik Persson och Lena Andersson Gröna arbetsgivare.

 • Semester
 • Föräldraledighet
 • VAB, vård av barn
 • Studieledighet
 • Tjänstledighet                                         

12.30 Avslut och lunch

Anmälan senast den 27 oktober. Anmälan är bindande.

OBS: Begränsat antal platser

Varmt välkomna!

Lantbrukssektionen Gröna arbetsgivare