1. Om oss
  2. Kalender
  3. Ökad kundnöjdhet, ökad effektivitet, glada medarbetare - hur då?
7 dec.

Ökad kundnöjdhet, ökad effektivitet, glada medarbetare - hur då?

7 december, 07:45 - 08:30
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt

Vill du få nöjdare kunder och minska kostnader och resurser som läggs på klagomål? Vill du samtidigt öka effektiviteten på kliniken och få nöjdare medarbetare? Välkommen till ett digitalt kostnadsfritt frukostseminarium, 7 december 2022, kl. 07:45 - 08:30.

Mötet och kommunikationen med djurägare präglar stor del av djursjukvårdens yrkesvardag. I det här inspirationsseminariet vill vi visa vad en professionell evidensbaserad kommunikation med Calgary-Cambridgemodellen kan göra för att:

  • Förbättra kundupplevelsen.
  • Öka effektiviteten.
  • Nå bättre behandlingsresultat.

Sammantaget leder det till färre klagomål och bättre psykosocial arbetsmiljö.

För vem?

Webbinariet riktar sig till chefer, ledare och yrkesgrupper med behandlingsansvar inom djursjukvården.

Anmälan

Anmälan senast 5 december till: info@vetabolaget.se

Länk till webinariet skickas ut dagen före. För frågor kontakta Vetabolaget, tel: 073-514 2365.

Av vem?

Vår seminariehållare Marja Tullberg är i grunden veterinär med vidareutbildning inom professionell kommunikation, konflikthantering, arbetsmiljö, organisationspsykologi, ledarskap samt pedagogik. Marja arbetar som organisationskonsult och har förutom bred kunskap inom djursjukvården också erfarenheter från en rad andra branscher.

Den pedagogiska banan startade Marja 2009 då hon startade Kliniskt träningscentrum på SLU i syfte att ge veterinärer och djursjukskötare ökade möjligheter till klinisk träning. Som instruktör inom avancerad medicinsk simulering införde hon en ny pedagogisk metod på veterinärprogrammet, så kallade fullskalesimuleringar. Det är ett effektivt sätt att träna realistiska kliniska situationer under press utan risk för misstag.

Tillsammans med Learning4u och Vetabolaget ger Marja kurser inom professionell kommunikation. Learning4u har 20 års erfarenhet av att lära ut kommunikation i teori och praktik med hjälp av evidensbaserade fakta och professionella skådespelare.