7 dec.

Utbildning i schemaläggning för företag med avtal skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, djursjukvård och golf

7 december, 09:30 - 11:30
Digitalt via Teams
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt
Boka direkt

Välkommen till digital utbildning där praktisk schemaläggning och planering av arbetstid står i fokus gällande för arbetare och tjänstemän. Du kommer bland annat  att få inblick i de regelverk som styr inom vilka ramar som arbetstid kan förläggas. Vi kommer också att ge en introduktion till Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram som alla våra medlemmar kan använda kostnadsfritt. OBS! Djursjukvård gäller endast de företag som har begränsade (normala) öppettider, ej dygnet runt.

Det här kommer vi att ta upp under denna utbildning:     

  • Regler kring arbetstid och schemaläggning - lagar och kollektivavtal
  • Gröna arbetsgivares Schemaläggningsprogram - praktisk handledning och visning av programmet
  • Årsarbetstid / Säsongsvarierad arbetstid 
  • Hur företaget förlägger semester eller annan frånvaro vid säsongsvarierad arbetstid
Varmt välkommen!