Chefsjurist - Stockholm

Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä- och Möbelföretagen (TMF) söker Chefsjurist med placering i Stockholm

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Övergripande ansvar för arbetsrätt och juridik inom förbunden
  • Ansvarig för domstolsprocesser
  • Arbetsrättslig rådgivning
  • Juridiska analyser och utredningar
  • Information, kurser och seminarier
  • Besvara remisser
  • Påverkansarbete
  • Förhandlingsavdelningarnas kompetensutveckling inom arbetsrätten

Utbildning

Du har en juristexamen och djupgående kunskaper om svensk arbetsrätt, även processuella frågor. Kunskaper om EU-arbetsrätt är meriterande.

Arbetslivserfarenhet

Du har flera års yrkeserfarenhet med kvalificerad juridisk rådgivning med inriktning mot arbetsrätt från advokatbyrå, domstol, förbund eller bolag. Du har bred erfarenhet av domstolsprocesser på det arbetsrättsliga området som processförare vid arbetsgivarorganisation, advokatbyrå eller från domstol.

Erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet, riksdagen eller offentliga utredningar, särskilt på arbetsrättens område, är meriterande, men inte ett krav.

Personliga egenskaper

Som person är du analytisk och har ett stort intresse för problemlösning. Du trivs att arbeta självständigt som en del av ett större team. Du är duktig på att skapa relationer och gillar att samarbeta. Du är dessutom skicklig i att formulera dig väl på svenska, både i tal och skrift. Gärna även på engelska. Du är pedagogisk och kan förklara hur komplex juridisk lagstiftning ska tillämpas i praktiken.

Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering på vårt huvudkontor i Stockholm. Du rapporterar till förhandlingschefen på TMF och Grafiska Företagen.

För mer information

Kontakta förhandlingschef Eva Glückman tel 08-762 72 05 eller förhandlingschef Örjan Lenárd tel 08-762 79 64.

Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande och mottar din ansökan så fort som möjligt via; jobb@arbio.se.

Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisation för den grafiska branschen och organiserar tryckerier och förpackningstillverkare. Grafiska Företagen företräder ca 400 medlemsföretag som sysselsätter ca 12 000 personer.
Gröna arbetsgivare, företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäring. Vår uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen såsom arbetsgivare.
Trä- och Möbelföretagen (TMF) är arbetsgivar- och branschorganisation för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder ca 750 medlemsföretag med över 30 000 anställda.

Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och TMF är tre av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och tillsammans med Skogsindustrierna samverkar vi i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB.