NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & SVENSK DJURSJUKVÅRD

Nytt snabbspår för djursjukskötare i höst

Nu är det beslutat att ett nytt snabbspår för djursjukskötare startar i höst. Ett glädjande besked tycker Svensk Djursjukvård som varit med och bidragit till beslutet.

1 april 2019
Foto: Fredrik Persson

Svensk Djursjukvård har under det gångna året vid ett flertal tillfällen, i olika sammanhang och till olika beslutsfattare lyft frågan om behovet av ett snabbspår för veterinärer, eftersom behovet av djursjukskötare är så stort.

- Snabbspåret som löpte under 2017 var mycket lyckosamt och i princip alla som deltog har idag en anställning i branschen. Vi är därför väldigt glada över att man nu har fattat beslut om ett nytt snabbspår för denna yrkesgrupp, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Deltagarna, som alla har högskolestudier inom djursjukvård, kommer först att gå en språkutbildning före de i december startar i Skara, följt av Uppsala. Vi vill redan nu flagga för att de (förhoppningsvis) 20 deltagarna kommer att behöva praktikplatser i närheten av sina hemorter i sex månader från juni. 

Arbetsförmedlingens rekrytering av deltagare börjar under våren.