NYHET - ARBETSMILJÖ

Ansök om Arbetsmiljöpeppen

Arbetsmiljöpeppen är ett bidrag på 10 000 kronor till chefer och skyddsombud på privata företag som vill förbättra arbetsmiljön tillsammans.

5 april 2019

Det kan användas till utbildning och arbetsmiljösatsningar. Så kroka arm och gå till Gilla Jobbet tillsammans! Så fort ni har anmält er till Gilla Jobbets kurs, har ni möjlighet att ansöka om bidraget.

Ansök om bidraget här.

Nästa konferens genomförs i Stockholm den 24 oktober 2019. Under våren 2020 kommer Gilla Jobbet genomföras på flera orter, mer information om det kommer under våren 2019.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och regionssektorn.
Gilla Jobbet genomförs kostnadsfritt för deltagarna men med en så kallad no-show avgift om 500 kr.

Om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert