DEBATT - EU

Debatt: Slå vakt om den Svenska modellen

I ett debattinlägg skriver Svenskt Näringsliv, LO och PTK om att EU kommissionsordförande Ursula von der Leyen vill lagstifta om en europeisk minimilön, vilket kan hota den svenska modellen där arbetsmarknadens parters autonomi och avtalsfrihet varit så framgångsrik.

15 november 2019
Mattias Dahl
Foto: Sören Andersson

De menar att det nu är viktigt att de svenska politikerna värnar den svenska modellen och motarbetar direktivet som förväntas komma av den planerade lagstiftningen. Om det blir verklighet kommer det att inskränka på den svenska modellen, därför kräver de nu att riksdagens politiker tydligt ställer sig emot en sådan lagstiftning.

"Vi parter kommer att med alla till buds stående politiska och rättsliga medel försvara vår modell. Vår förväntan är ett nära samarbete med regeringen och riksdagens partier i syfte att bevara den svenska arbetsmarknadsmodellen samtidigt som EU-samarbetet utvecklas. Det ligger i vårt gemensamma intresse att hitta garantier för parternas autonomi och avtalsfrihet", avslutar Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorvaldsen från LO och Martin Linder från Unionen och PTK.

Gröna arbetsgivare värnar om den svenska modellen och vi anser också att avtalsfriheten måste skyddas. Arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att lösa de svenska arbetsmarknadsfrågorna. Det görs inte alltid bäst i Bryssel då arbetsmarknadernas förutsättningarna för olika länder kan variera mycket. Kollektivavtalen är viktiga för våra medlemsföretag, eftersom Gröna arbetsgivare och våra motparter kan förhandla fram avtal som är anpassade de olika branschers specifika behov.

Som ett svar på det här har Europafackets generaldirektör Luca Visentini sagt att parterna inte ska behöva oroa sig och att de svenska parterna har tolkat förslaget felaktigt. Han menar att undantaget för kollektivavtal kommer att fungera även med lagstiftningen, och att de som organisation ska göra allt för att det ska bli så.

Läs debattartikeln i DN
Läs om Luca Visentinis uttalande i Arbetsvärlden