NYHET - NÄRINGSPOLITIK

En arbetsgivarinriktad regeringsförklaring

Gröna arbetsgivare är positiva till den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfven lämnade idag i riksdagen. En regeringsförklaring som lyfter flera viktiga arbetsgivarfrågor och tydliggör frågor inom de gröna näringarna.

21 januari 2019
Stefan Löfven
Foto: Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Själva regeringsskiftet ägde rum vid en konselj på slottet under ledning av H.M. Konungen. Den nya regeringen består av statsministern och 22 statsråd. Stefan Löfven kvarstår som statsminister. Övriga 22 utsedda statsråd kan du läsa om här.

- Vi välkomnar särskilt vår nya landsbygdsminister Jennie Nilsson, som vi tidigare träffat i andra sammanhang under hennes tid som ordförande i näringsutskottet, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Det kan konstateras att den politik som enligt regeringsförklaringen kommer att drivas är relativt arbetsgivarinriktad. Frågor om ägande, skog och jordbruk lyfts också fram på ett tydligt sätt, vilket är glädjande. 

I regeringsförklaringen har vi valt ut några punkter som vi tycker särskilt bör lyftas fram:

 • Arbetsgivaravgifter sänks
 • Det blir billigare för företagare att göra sin första anställning
 • Alla som kan jobba ska jobba
 • Målet är inte bara att hela landet ska leva, hela landet ska växa
 • Bredband och mobila tjänster byggs ut i hela landet
 • Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela landet
 • Klimatomställningen ska genomsyra politiken,
 • Svensk industri och svenska företag, stora som små, ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler.
 • Äganderätten till skogen ska värnas.
 • Markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt
 • Svensk skogsnäring ska vara hållbar och växande
 • Ett bondepaket tas fram för att stärka svensk livsmedelsproduktion.
 • Reformarbete för bättre integration genomförs. Etableringsjobb ska införas.
 • Ett ingångsavdrag införs så att arbetsgivaravgiften för ungdomar och nyanlända tas bort de första två åren.
 • Svensk arbetsmarknad ska präglas av trygghet och flexibilitet. Arbetsrätten ska anpassas efter dagens arbetsmarknad.

- Vi ser fram emot det kommande arbetet inom dessa områden. Det andas en förståelse för våra näringars behov av förändringar, inom framför allt arbetsrätten, och bidrag till den gröna omställningen i samhället, säger Lena-Liisa Tengblad.

Lena-Liisa Tengblad
VD