NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Framtiden är grön för årets niondeklassare

TV4 uppmärksammar att naturbruk är attraktivt bland blivande gymnasieelever. Inför höstens gymnasiestart har antalet ansökningar till naturbruksskolorna ökat. Medlemsföretagen har en stor del i det.

27 mars 2019
Foto: Fredrik Persson

I statistiken som Naturbruksskolornas förening tagit fram på uppdrag av TV4-nyheterna har 31 av skolorna fått fler sökande till höstens utbildningar, medan bara 11 stycken har sett en minskning.

I nyheterna visade TV4 ett reportage där särskilt branschens målmedvetna arbete lyftes som en av orsakerna till ökningen. Och just det har varit ett tydligt fokus för Gröna arbetsgivare de senaste tre åren.

– Som det verkar på ansökningssiffrorna inför hösten har projektet Jobba grönt, som vi gör med LRF, givit resultat. Våra medlemmar och branschen märker av ett ökat engagemang inom de områden våra medlemsföretag verkar, såsom hållbarhet, svenskproducerat och närodlat, säger Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

Jobba grönt fortsätter under hela 2019. 

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning