NYHET - LANTBRUK

Grön fond söker innovativa projektidéer

Nu finns nya chanser att söka stöd till projekt som lyfter fram de gröna näringarna. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond har förnyat bedömningskriterierna i årets utlysning.

1 april 2019
Foto:

Svenska Lantbruksveckans fond skall främja de gröna näringarnas ställning i samhället. Detta genom att lämna bidrag till aktiviteter som är öppna för, eller riktade till, allmänheten.

Under tio år har stiftelsen prioriterat projekt som riktat sig till barn och ungdomar.

– Vi känner ett behov av förnyelse och vill rikta oss till en bredare målgrupp. Gärna med hjälp av innovativa projekt. Samhället förvandlas och det finns många nya forum för att dela och sprida kunskap till olika målgrupper. Det säger Mats Denninger, ordförande i stiftelsens beslutande nämnd

Grundplåt till stipendiekassan kommer från Föreningen Lantbruksveckan, ett forum för samverkan, utveckling och kunskapsutbyte inom lantbrukarrörelsen, grundad år 1911. När föreningen avvecklades skänktes de miljoner föreningen hade i sin kassa till Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond.
– Det finns ett fortsatt behov av att lyfta fram vad de gröna näringarna bidrar med, i samhället och i människors vardag.

Fonden brukar årligen dela ut runt en halv miljon kronor, med ett tänkt bidragsspann på 100 000 till 400 000 kronor för ett enstaka projekt.

Årets ansökningar ska vara inne senast den 3 maj. Besked om tilldelning brukar lämnas någon månad senare. Därefter har projektägarna två år på sig för att genomföra och slutrapportera sina projekt.

– Vi ser med spänning fram emot årets skörd av ansökningar. Det skulle kännas bra om vi, genom beviljade projekt, kan bidra till att förverkliga något eller några av målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Exempel på innehåll och utfall av projekt som tidigare beviljats stöd av Svenska Lantbruksveckans fond finns i en nyproducerad folder. Där finns också mer information om vad nämnden vill prioritera då projektansökningar ska bedömas.

Mer info hittar du här.
Kontakt: Eva Pettersson, VD KSLA, tel 08-54 54 77 02, 070-677 68 56.

Om Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond:

Fonden har i uppdrag att främja de gröna näringarnas ställning i samhället. Gröna arbetsgivare, Hushållningssällskapet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, LRF, LRF Mjölk och SLU är representerade i fondens nämnd som bestämmer vilka projekt som ska få bidrag.