NYHET

Gröna arbetsgivare kommenterar hamnkonflikten

Medlarna i hamnkonflikten lämnade igår en hemställan med innebörden att parterna föreslogs teckna ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar accepterade hemställan medan Hamnarbetarförbundet tackade nej. Detta innebär att de varslade stridsåtgärderna träder i kraft idag. Läs kommentar från Gröna arbetsgivares förhandlingschef Maria Möller.

23 januari 2019

"Till dags dato har Hamnarbetarförbundet varslat om 25 konflikter i 15 hamnar runtom i Sverige med start den 23 januari. Det finns dessvärre all anledning att anta att det kan bli fler. Detta är en ytterligare attack på den svenska modellen från ett fackförbund som konsekvent vägrat ingå kollektivavtal och därmed omfattas av fredsplikt på avtalsområdet. Det är skadligt för Sverige och hotar svensk konkurrenskraft och svenska arbetstillfällen.

Hamnarbetarförbundet har flera gånger erbjudits kollektivavtal av arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, men vägrat detta. Erbjudandet hade inneburit att Hamnarbetarförbundet garanteras fulla fackliga rättigheter och förmåner, men också skyldigheter.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda. Systemet bygger på att man inte tillämpar olika villkor på arbetsplatserna beroende på vilken fackförening de anställda råkar vara medlemmar i. Konkurrerande fackföreningar, i det här fallet Hamnarbetarförbundet, kan uppnå fulla fackliga rättigheter genom att ingå andrahandsavtal som ger tillgång till samtliga rättigheter och förmåner som följer av kollektivavtalet. Detta har alltså Hamnarbetarförbundet erbjudits, men vägrat acceptera.

Konflikten i hamnarna är allvarlig och måste få ett slut. Den skadar Sverige, den svenska modellen och, i förlängningen, den svenska välfärden. Arbetsgivare som sköter sig, följer reglerna och är bundna av det för deras bransch gällande kollektivavtalet måste ha skydd mot strejker från andra fackförbund än det kollektivavtalsbärande förbundet. Detta är den svenska modellen och den har tjänat oss väl.

Det är inte rimligt att en fackförening som konsekvent vägrar teckna kollektivavtal med punktstrejker kan stänga landets hamnar. Konfliktreglerna måste ses över. Den nytillträdda regeringen måst därför färdigställa det lagförslag som för närvarande är ute på remiss och skyndsamt överlämna det till riksdagen för beslut."

Maria Möller, förhandlingschef Gröna arbetsgivare