NYHET - NÄRINGSPOLITIK & FOKUSFRÅGA

Grönt Forum gjorde riksdagspremiär

I dag hade Gröna arbetsgivare sitt första Grönt Forum i riksdagen. Det är en serie seminarier där frågor som är viktiga för Gröna arbetsgivare lyfts. Vid varje tillfälle bjuds motparten och riksdagsledamöter från relevanta utskott in.

9 maj 2019
Foto:

Den här dagen vigdes åt rubriken "Vem ska vårda Bamse och Tusse?" En rubrik som är betydligt mer illavarslande än det kanske låter.

Med underlag från Svensk Djursjukvårds branschrapport 2018 presenterade Gröna arbetsgivare/Svensk Djursjukvård problemen djursjukvården har när det kommer till kompetensförsörjning för en grupp intresserade riksdagsledamöter.

Den svenska djursjukvården är i stort behov av personal. Som det är nu utbildas inte i närheten så många veterinärer och djursjukvårdare i Sverige som behövs, trots att söktrycket till utbildningarna är enormt. Det utbildas bara 100 veterinärer årligen, men behovet är det tredubbla. Läget är inte mycket bättre för djursjukskötarna och problemen blir inte mindre av att det är legitimationsyrken, så vem som helst får inte utföra arbetet.

Det var riksdagsledamöter från höger till vänster på Grönt Forum och publiken var både engagerad och frågvis när Svensk Djursjukvårds Mia Runnérus från Evidensia Djursjukvård AB förklarade allvaret i den situation vi nu är i.

Den här dagen gjorde Gröna arbetsgivare gemensam sak med fackförbundet Kommunal. De beskrev sin syn på problemen med att allt för få personer utbildas inom djursjukvården och underströk problemet med de tillfälliga undantagen för djurvårdare som upphör 2023. Något som enligt dem aldrig borde ha blivit av från första början.

Vid nästa seminarium för Grönt Forum kommer vi att ta upp arbetskraftsinvandring för företag inom jordbruk och skogsbruk.