NYHET - SKOGSBRUK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Grönt Forum lockade många riksdagsledamöter

Ett rum fullt av riksdagsledamöter lyssnade och engagerade sig när dagens huvudtalare Jonas Lantz, som driver Lantz skogsvård, berättade om svårigheterna att hitta arbetskraft och varför utländsk arbetskraft är helt nödvändigt för att verksamheterna ska fungera.

26 september 2019
Foto:

Under torsdagen var Gröna arbetsgivare i riksdagen för Grönt Forum. Dagens tema hade den dystra titeln "Mörk framtid för gröna jobb i Sverige?" och handlade om arbetskraftsbehov och arbetskraftinvandring. Forumet samlade en bred skara riksdagsledamöter som deltog i samtalen om något som är viktigt för hela samhället.  

Gröna arbetsgivares förhandlingschef Maria Möller var den första talaren och följdes av GS-fackets ombudsman Magnus Lindberg. Maria Möller gav bilden av hur svårt det är för företag inom de gröna näringarna att få personal till sina korta säsonger och vilka hinder som finns för att få in kompetensen från andra länder. 

Avslutningsvis gick ordet till Jonas Lantz, som är vd för medlemsföretaget Lants Skogsvård. Han driver ett företag som är helt beroende av att kunna få in bra arbetskraft under sommarmånaderna. Han beskrev svårigheterna utifrån en företagares perspektiv och visade hur man inom ramen för kollektivatalen når goda resultat, mycket tack vare den utländska arbetskraften. Ledamöterna ställde många frågor och det var tydligt att det finns ett starkt intresse för den här frågan.