NYHET

Varsel om full strejk i alla Sveriges hamnar

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk, ”total arbetsnedläggelse”, på alla hamnar i landet. Strejken startar den 6 mars. Hamnarbetarförbundet meddelade beslutet på en presskonferens och i ett pressmeddelande den 27 februari.

22 februari 2019
Foto: Pressbild Göteborgs hamn

Hamnarbetarförbundet har varslat om massiva konfliktåtgärder. Fr om 6 mars råder totalt arbetsnedläggelse för samtliga medlemmar i förbundet. Om varslet träder i kraft kommer det att få allvarliga konsekvenser för såväl industrin som de flesta andra sektorer i det svenska näringslivet.

Ansvaret för detta vilar tungt på Hamnarbetarförbundet som missbrukar den svenska konflikträtten. Hamnarbetarförbundet har erbjudits kollektivavtal av såväl arbetsgivarna Sveriges Hamnar som av Medlingsinstitutets medlare men konsekvent tackat nej.

Kontakta Gröna arbetsgivare om ditt företag drabbas

Risken är nu betydande att Gröna arbetsgivares medlemmar drabbas trots att de varken är parter i konflikten eller kan göra något för att påverka den. Det är av stor vikt att de medlemmar som drabbas kontaktar Gröna arbetsgivare med information om omfattningen av skadan.

Bakgrund till konflikten

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar började 2016 och handlar om att facket vill ha ett eget kollektivavtal, trots att det redan finns ett rikstäckande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet för hamnverksamheten.

Svenska Hamnarbetarförbundet har under årets två första månader lagt cirka 120 varsel om stridsåtgärder mot 17 hamnar runt om i Sverige. Det har handlat om punktstrejker, men de har varit återkommande och de senaste varslen innebär strejk över hela dagar. 
Hamnarbetarförbundet har även tackat nej till två medlarbud.

Nu utvidgas alltså strejken till att handla om att allt arbete läggs ner. Enligt facket berörs ungefär 1 000–1 300 av förbundets medlemmar i runt 20 terminaler och något färre hamnar av den varslade storstrejken.

Mer om hamnkonflikten

Läs mer om hamnkonflikten på Transportföretagens webbplats eller Arbetsmarknadsnytt.