NYHET

Konkreta förslag till Stefan Löfven under Industridagen

Den 30 september samlades 600 personer från fack, näringsliv, akademi och politik i Sandviken för att arbeta fram konkreta förslag till Stefan Löfven för hur frågan om det livslånga lärandet ska lösas. Efter två timmar med 60 parallellt pågående workshops återfanns tre förslag som lämnades över direkt till statsministern.

2 oktober 2019
Foto: Industrirådet/Hasse Andersson

Under Industridagen 2019 i Göransson Arena i Sandviken genomfördes Sveriges största arbetsmöte. Syftet med övningen var att arbeta fram konkreta förslag för hur den framtida kompetensförsörjningen och kompetensutveckling ska se ut. De 600 deltagarna som under två timmar satt fördelade i 60 olika workshops enades om tre förslag som kunde lämnas över till Stefan Löfven.

De tre vinnande förslagen var:

  • Tydligare uppdrag för livslångt lärande för högskolor och YH
  • Inför ett KUT(kompetensutvecklings)-avdrag
  • Öka flexibiliteten i utbildningssystemet

Tydligare uppdrag för livslångt lärande för högskolor och YH

Ge högskolor och yrkeshögskolor ett tydligare uppdrag att bidra med kurser för det livslånga lärandet, med tillhörande ekonomiska resurser. En bieffekt skulle vara att kontakten mellan lärosäten och näringsliv förbättras och att förståelsen för varandras behov ökas.

Inför ett KUT(kompetensutvecklings)-avdrag

Med möjlighet att dra av kostnaderna för medarbetarna i små och medelstora företag att investera i sina medarbetare. Utbildningarna bör ges på rimligt avstånd eller digitalt.

Öka flexibiliteten i utbildningssystemet

Genom korta och flexibla utbildningar och moduler ges fler möjligheten att utbilda sig utan att behöva ta ledigt från jobbet.

Under dagen deltog även näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Dessutom delade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ut Industrins jämställdhetspris till Höganäs AB.