NYHET - NÄRINGSPOLITIK & FOKUSFRÅGA

Möte på Näringsdepartementet

Idag träffade representanter för Gröna arbetsgivare den nya landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg.

15 mars 2019
Foto:

Under mötet lyfte vi fram ett antal särskilt viktiga frågor för våra medlemmar, såsom svårigheter vid ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket, behovet av fler utbildningsplatser för djursjukskötare och veterinärer, kompetensbehovet i det gröna näringslivet, validering, snabbspår mm.

Statssekreteraren hade bland annat frågor om vår ståndpunkt gällande lantmästarutbildningen, och vi fick möjlighet att utveckla varför vi anser att den fortsatt bör ges som 2+1 år.

Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med de ansvariga på departementet.